Představení Mozartissimo
Wolfgang Amadeus Mozart
Novákovo trio
Poslechněte si ukázky
Program představení
Napsali o nás
Kontaktujte nás
Zpět na úvodní stránku
 

Wolfgang Amadeus Mozart a „Mozartissimo“

Mezi skladbami, které uslyšíte, je předehra k opeře Únos ze Serailu. Zkomponováním německé národní zpěvohry pověřil Mozarta císař Josef II. poté, co Wolfgang Amadeus přijel do Vídně. Po roztržce s hrabětem Arcou, která skončila známým kopancem, byl vzápětí propuštěn ze služeb salzburského arcibiskupa a mohl se ve Vídni usadit natrvalo. Únosem ze Serailu vytvořil Mozart novou operní formu. W.Goethe o této opeře říká: "Všechna naše snaha po oproštění a zjednodušení pak vzala za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno". Předehra navozuje atmosféru místa, kde se děj opery odehrává.

Předehra, duetino, árie Figara, Cherubína i árie Zuzanky jsou z opery, která vznikala potají. Beaumarchaisova hra Bláznivý den aneb Figarova svatba byla tehdy v Rakousku zakázána. Přesto Mozart chtěl toto dílo zhudebnit. Navrhl dvornímu kapelníkovi Salierimu, který byl zároveň i císařským dvorním básníkem, aby italskou předlohu zpracoval jako libreto. Na tématu však museli pracovat tajně a čekat na vhodný okamžik, ve kterém by císař provedení opery schválil. Nakonec celou operu Figarova svatba Mozart zkomponoval za půl roku. Premiéru měla 1.května 1786 ve Vídni, ale největší úspěch zaznamenala až v prosinci právě ve Stavovském divadle v Praze.

Po pražském úspěchu Figarovy svatby projevil Mozart přání složit operu přímo pro pražské publikum. Uzavřel smlouvu s ředitelem divadla, že pro Prahu zkomponuje novou operu za 100 dukátů. Výchozím zdrojem se stala stará španělská pověst o zpustlém Donu Juanu Tenoriu, kterého na konci jeho prostopášného života odnese čert. Operu začal Wolfgang Amadeus skládat ve Vídni a dokončil ji již v Praze. Zajímavé je, že předehru zkomponoval jako poslední, a to údajně v noci před premiérou. V Praze byl Don Giovanni přijat opět s obrovským nadšením. Ve Vídni poněkud chladněji. To ovšem nic nezměnilo na půvabu Mozartovy hudby. Dokonce duet Zerliny a Giovanniho okouzlil a inspiroval velkého L. van Beethovena ke zkomponování variací na toto téma. V prosinci 1787 byl Mozart jmenován císařským dvorním skladatelem ve Vídni. Jeho malý plat - 800 zlatých ročně (jeho předchůdce Ch.W.Gluck měl 2000 zlatých a nástupce Leopold A. Koželuh 1200 zlatých) dokazuje, jak byl Mozart hodnocen vídeňským dvorem.

Operu Kouzelná flétna si u Mozarta objednal E. Schikaneder na vlastní libreto. Obsah opery je plný rozporů a stejně tak je tajemstvím zahalen i její vznik. Všichni, kteří se na jejím vzniku a později i na její realizaci podíleli, byli členy zednářské lóže. Zřejmě proto jsou text i hudba prodchnuty zednářskými myšlenkami, rituály a symbolikou. Duet Pa-Pa-Pa byl do opery začleněn až později na výslovné přání Schikanedera. Premiéru měla opera 30.září 1791 v divadle Na Vídeňce. Zprvu byla přijímána spíše s údivem, ale později se stala vzorem německé romantické opery.