Představení Mozartissimo
Wolfgang Amadeus Mozart
Novákovo trio
Slyšte ukázky
Program představení
Napsali o nás
Kontaktujte nás
Zpět na úvodní stránku
 

Wind Trios

Supraphon 1995
Dechová tria - J Haydn, J Triebensee, J. N. Vent, L. van Beethoven, A. Vranický Hudební poklady ze Schwarzenberského archivu v Českém Krumlově


ukázky ukázky

Triebensee - Allegro

J.N. Vent - Adagio

L. van Beethoven - Menuetto ...

A. Vranický - Rondo

   

Jsme potěšeni, že se zajímáte o tuto nahrávku Novákova tria. Důvodem jejího vzniku byla naše chuť hrát hudbu z období klasicismu. Po celou dobu působení vyhledáváme skladby z tohoto období, které bychom Vám mohli hrát v našem nástrojovém obsazení a našli jsme jich celou řadu. Výběr z těchto skladeb jsme nahráli na CD v edici Supraphon v roce 1994 k výročí deseti let trvání Novákova tria. Naším záměrem však také bylo najít skladby dříve oblíbené a dnes třeba neprávem zapomenuté. Tato myšlenka vedla naše další kroky. Z historie je známo, že si hudbymilovná šlechta na svých sídlech vydržovala hudebníky a skladatele, jejichž hudbou si zkrášlovala slavnostní chvíle. Vydali jsme se proto na zámek Český Krumlov, kde v minulosti působilo mnoho známých hudebníků. Ve zdejším notovém archivu jsme našli několik trií, většinou pro dva hoboje a anglický roh a upravili je pro náš soubor. Změnou instrumentace se tyto skladby staly dokonce zvukově rozmanitější, což je pochvalně přijímáno publikem i hudebními kritiky.
Joseph Haydn (1732 Rohrau -1809 Vídeň)
sloužil část svého života jako dvorní kapelník u hraběte Esterházyho. Podle smlouvy k jeho povinnostem patřilo řídit chod zámecké kapely, dbát, aby byli hudebníci jednotně a čistě oblečeni, od cembala dirigovat operní představení, chystat na večer hudební program a podle potřeb skládat nové skladby pro různá nástrojová obsazení. Na hraběcích večírcích se tehdy scházeli šlechtici, přinášeli si své hudební nástroje a vždy si rádi spolu zahráli něco nového. Divertimento G - dur pro housle, violu a violoncello, jedno z nepřeberné řady trií tohoto nadaného, pilného a skromného umělce, vzniklo právě jako dárek pro tuto večerní společnost.

Joseph Triebensee (1760 Vídeň -1846 Praha)
ve své době vynikl jako zručný hobojista, znamenitý kapelník a pohotový skladatel. Byl nástupcem C. M. von Webera na místě kapelníka Stavovského divadla v Praze, kde působil 19 let. Trio in F bylo v době vzniku hráváno v různých nástrojových formacích, čemuž napovídají existující opisy. Starším kolegou a tchánem J. Triebensee byl Jan Vent (1745 Divice u Loun -1801 Vídeň). Jako hobojista působil v kapele hraběte Jana Josefa Pachty v Praze a později v císařské kapele ve Vídni. Trio in B je jedním z řady trií pro dva hoboje a anglický roh, jež jsou uložena ve Schwarzenberském archivu. Tyto skladby se vyznačují svěží invencí a Vent zde mistrně využívá své dokonalé znalosti hobojové hry. Oblíbené jsou také jeho úpravy Mozartových oper pro dechovou harmonii a notopisy jeho děl nalezneme v různých zámeckých archivech m.j. v Citolibech či v archivu pražského Stavovského divadla.
Trio in C, opus 87. napsal Ludwig van Beethoven (1770 Bonn -1827 Vídeň)
v roce 1795 pro dva hoboje a anglický roh. Bylo již před léty vydáno tiskem a slýcháváme ho poměrně často na koncertních podiích v různých nástrojových obsazeních. Toto trio jsme zařadili do našeho výběru, protože jeho notový materiál uložený v českokrumlovském archivu svědčí o oblíbenosti této skladby ve zdejší šlechtické společnosti.

Antonín Vranický (1761 Nová Říše -1820 Vídeň) studoval ve Vídni u Haydna a Mozarta. Stal se dvorním houslistou a kapelníkem u knížete Lobkovice v Roudnici nad Labem a později ve Vídni. Jeho skladby byly vydávány tiskem v Augsburgu, Offenbachu a Vídni, mnoho jich je uloženo v lobkovickém archivu v Roudnici. Trio in C je na svou dobu neobvykle rozsáhlé, přináší i některé harmonické prvky, tehdy velmi odvážné a předjímá tak, podobně jako Beethoven, příchod nového stylu - romantismu. Trio je jednou z mála skladeb A. Vranického, které českokrumlovský archiv obsahuje a snad jen proto, že bylo ukryto v sešitu šesti trií s nadpisem "různé", nebylo dosud objeveno a znovu uvedeno na koncertní podia. Mnoholetá koncertní praxe nám potvrdila, že skladba od autora nepříliš známého jména dokáže mnohdy promluvit k srdci milovníka komorní hudby stejně mocně jako dílo slavného komponisty. A tak nyní budete mít možnost poslechnout si díla slavných i méně známých autorů, jejichž hudba zněla ve šlechtické společnosti, která se scházela v přívětivých prostorách českokrumlovského zámku.